Nyky­ai­kai­sia vuokra-asun­to­ja
huip­pusi­jain­nil­la

Kesä­kuun lopus­sa Turun Luola­vuo­reen valmis­tu­va täysin uusi kolme­ker­rok­si­nen pien­ker­ros­ta­lo on jokai­sen vuokra-asujan unel­ma. Kohde sijait­see keskei­sel­lä, mutta rauhal­li­sel­la paikal­la, omako­ti­ta­loa­lu­een vieres­sä hyvin liiken­neyh­teyk­sien varres­sa.

Huip­pusi­jain­ti

 • Rauhal­li­sen omako­ti­ta­loa­lu­een vieres­sä
 • Hyvät liiken­neyh­tey­det
 • Lähi­kaup­pa nurkan taka­na
 • 24h City­mar­ket käve­lye­täi­syy­del­lä
 • Hyvät ulkoi­lu- ja urhei­lu­mah­dol­li­suu­det alueel­la
 • Kupit­taan puis­to käve­ly­mat­kan pääs­sä
 • Päivä­hoi­to, yläas­te ja ala-aste alueel­la
 • Kaup­pa­to­ril­le alle 2km

Moder­nit asun­not

 • Tyylik­käät ja moder­nit asun­not
 • Vaaleat pinta­ma­te­ri­aa­lit
 • Lami­naat­ti­lat­tiat
 • Kaksiois­sa ja kolmiois­sa parve­ke
 • Yksiöis­sä mini­par­ve­ke
 • Ikku­nois­sa säle­kaih­ti­met
 • Kylpy­huo­nees­sa varaus 60 cm pesu­ko­neel­le
 • Kylpy­huo­nees­sa lattia­läm­mi­tys
 • Hyvin kaap­pi­ti­laa

Nyky­ai­kai­nen varus­te­lu- ja varus­te­ta­so

 • Keit­tiö:
  • Integroi­dut kodin­ko­neet
  • Astian­pe­su­ko­ne
  • Induk­tio­lie­si
  • Jääkaap­pi + pakas­tin
  • Uuni mikro­toi­min­nol­la
 • Kylpy­huo­ne:
  • Suih­ku
  • Suih­ku­kaap­pi
  • Varaus pesu­ko­neel­le (60cm eli isom­mat mallit sopii myös)
  • Peili­kaap­pi
  • Allas­kaap­pi
  • Lattia­läm­mi­tys

Keskei­nen sijain­ti

Alueel­la: lähi­kaup­pa, isom­pi ruoka­kaup­pa, päivä­hoi­to, ala-aste ja ylä-aste, hyvät urhei­lu- sekä ulkoi­lu­mah­dol­li­suu­det.

Etäi­syy­det:

Bussi­py­säk­ki xxx m, Koulu xxx m, Kaup­pa xxx m. Tähän tulee eri etäi­syyk­siä.

Asun­non vuokraa­mi­nen ei ole koskaan
ennen ollut näin help­poa

VUOKRAUSPÄÄTÖS 24 TUNNISSA!

Haluam­me, että vuokraa­mi­nen on help­poa. Tämän vuok­si lupaam­me vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa arki­päi­vi­sin. Lähe­tä meil­le vuokra­ky­se­ly lomak­keen kaut­ta tai soita meil­le. Olem­me sinuun yhtey­des­sä.

Kumpi tapa sopii sinul­le?

Perin­tei­nen:

 • Lähe­tä vuokra­ky­se­ly verkos­sa tai ota yhteys puhe­li­mit­se tai sähkö­pos­til­la
 • Tule paikan pääl­le asun­to­näyt­töön
 • Vuokraus­pää­tök­sen saat ennak­koon
 • Sopi­mus heti näytön jälkeen

Digi­taa­li­nen:

 • Lähe­tä vuokra­ky­se­ly verkos­sa tai ota yhteys puhe­li­mit­se tai sähkö­pos­til­la
 • Saat vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa
 • Vuokra­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus sähköi­ses­ti
 • Pääset muut­ta­maan sovit­tu­na muut­to­päi­vä­nä

Seuraa­va esit­te­ly:

Tutus­tu asun­to­hin ja varaa omasi:

Kaik­ki asun­not vuokrat­tu!