KLAUKKALA YKSIÖT

Onko tämä uusi koti­si?

Klauk­ka­lan keskus­tas­sa sijait­se­va joulu­kuus­sa 2018 valmis­tu­nut kerros­ta­lo on poik­keuk­sel­li­nen. Nyky­ai­kai­set asun­not kaikil­la muka­vuuk­sil­la teke­vät arjes­ta­si juhlaa. Talo­yh­tiön asuk­kai­den käytös­sä oleval­la yhteis­käyt­töi­sel­lä sähkö­au­tol­la teet päivit­täi­set kaup­pa­reis­sut ja kyläi­lyt ilman tarvet­ta omis­taa itse autoa. Talo­yh­tiö on muuten­kin ekolo­gi­nen. Maaläm­pö ja nyky­ai­kai­set raken­teet sääs­tä­vät ener­gi­aa ja luon­toa. Voit hyvil­lä mielin naut­tia arjes­ta­si Klauk­ka­las­sa.

 

Maksat­ko nykyi­ses­tä asun­nos­ta liikaa vuokraa?

Yksiö alkaen 550 € / kk.

Tee ympä­ris­tö­te­ko ja muuta uuteen yksi­öön. 

 

 

As Oy Nurmi­jär­ven Ali-Tilk­ka

Ropak­ko­tie 6 B, Nurmi­jär­vi

Poik­keuk­sel­li­nen talo­yh­tiö

 • Yhteis­käyt­töi­nen sähkö­au­to asuk­kai­den käytet­tä­vis­sä
 • Sauna
 • Ilmai­nen pesu­tu­pa
 • Kuivaus­huo­ne
 • Lämmin irtain­va­ras­to
 • Pyörä­va­ras­to
 • Ekolo­gi­nen — Maaläm­pö

Nyky­ai­kai­set asun­not:

 • Tila­vat ja avarat asun­not — Tehok­kaas­ti käyte­tyt neliöt
 • Vaalea lami­naat­ti­lat­tia
 • Valkoi­set keit­tiön kalus­teet
 • Integroi­dut kodin­ko­neet
 • Ikku­nois­sa säle­kaih­ti­met
 • Astian­pe­su­ko­ne
 • Kalus­te­uu­ni mikro­toi­min­nol­la
 • Kylpy­huo­nees­sa harmaa laat­ta­lat­tia
 • KPH:ssa tilaa pyykin­pe­su­ko­neel­le
 • Suih­kusei­nä
 • Huoneis­to­koh­tai­nen lattia­läm­mi­tys
 • Mini­par­ve­ke

Keskei­nen sijain­ti ja katta­vat palve­lut:

 • Alueel­la: Koulu, Päivä­ko­ti, Kunto­sa­li, Terveys­a­se­ma
 • Alepa 1 km
 • City­mar­ket 1,4 km
 • Bussi­py­säk­ki 200 m

Vapaat asun­not:

Kerros

Asun­to

Pohja­ku­va

Hinta / kk

Status

1 Yksiö C 550 € Vuokrat­tu
1 Yksiö C 550 € Vuokrat­tu
1 Yksiö C 550 € Vuokrat­tu
2 Yksiö B 560 € Vuokrat­tu
2 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
2 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
2 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
3 Yksiö B 560 € Vuokrat­tu
3 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
3 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
3 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
4 Yksiö B  560 € Vuokrat­tu
4 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
4 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
5 Yksiö A 560 € Vuokrat­tu
5 Yksiö C 560 € Vuokrat­tu
5 Yksiö C  560 € Vuokrat­tu
6 Yksiö A 570 € Vuokrat­tu
6 Yksiö C 570 € Vuokrat­tu
6 Yksiö C 570 € Vuokrat­tu

 

Vesi­mak­su on 18€/hlö/kk. Vakuus 1 kk vuokra. Vuokra­so­pi­mus on tois­tai­sek­si voimas­sa oleva, mini­mia­su­mi­sai­ka 7kk. Irti­sa­no­mi­sai­ka on 1 kalen­te­ri­kuu­kausi. Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys­ku­lut sisäl­ty­vät vuokraan. Asukas tekee oman käyt­tö­säh­kö­so­pi­muk­sen valit­se­man­sa sähköyh­tiön kans­sa, koti­va­kuu­tus tulee olla voimas­sa koko asumi­sen ajan.

Luot­to­tie­dot tarkis­te­taan ja ne on olta­va kunnos­sa.

A

B

C

Asun­non vuokraa­mi­nen ei ole koskaan ollut näin help­poa – Asun­non vuokraus­pää­tös arke­na 24h sisäl­lä.

 

Kumpi tapa sopii sinul­le?

Perin­tei­nen:

 • Lähe­tä vuokra­ky­se­ly verkos­sa tai ota yhteys sähkö­pos­til­la tai puhe­li­mel­la
 • Tule paikan pääl­le asun­to­näyt­töön
 • Vuokraus­pää­tök­sen saat ennak­koon
 • Sopi­mus heti asun­to­näy­tön jälkeen

Digi­taa­li­nen:

 • Täytä vuokra­ky­se­ly netis­sä tai ota yhteys sähkö­pos­til­la tai puhe­li­mel­la
 • Vuokraus­pää­tös arki­sin 24h sisäl­lä
 • Vuokra­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus sähköi­sel­lä alle­kir­joi­tuk­sel­la

Lähe­tä vuokra­ky­se­ly lomak­keel­la, sähkö­pos­til­la tai soita meil­le

Yhtey­de­no­tot:

laura.​vaarna@​valokodit.​fi tai puhe­li­mit­se 010 336 0360

Järjes­täm­me myös yksi­tyis­näyt­tö­jä aina tarpeen mukaan, sinul­le sopi­vaan aikaan!

Olem­me sinuun yhtey­des­sä arki­sin 24h sisäl­lä!

 

Lisä­tie­dot kohtees­ta:

Perus­tie­dot

Sijain­ti
Ropak­ko­tie 6 B, 01800 Nurmi­jär­vi
Kaupun­gin­osa
Klauk­ka­la
Kerros
1–6
Asuin­pin­ta-ala
28,0 m²
Kunto
Erin­omai­nen
Kunnon lisä­tie­dot
uusi
Vapau­tuu
heti vapaa
Lisä­tie­toa vapau­tu­mi­ses­ta
Kohde valmis­tu­nut 21.12.2018
Keit­tiö
Avokeit­tiö
Keit­tiön varus­teet
Lami­naat­ti­ta­sot, Integroi­dut koneet, Astian­pe­su­ko­ne, Induk­tio­lie­si, Jääkaap­pi, Pakas­tin, uuni mikro­toi­min­nol­la
Parve­ke
Kyllä
Kylpy­huo­neen varus­teet
Suih­ku, Suih­ku­kaap­pi, Pesu­ko­ne­val­mius, Peili­kaap­pi, Laat­ta­lat­tia, Lattia­läm­mi­tys
Säily­tys­ti­lat
Irtain­va­ras­to
Ominai­suu­det
Valoi­sa, Hyvä äänie­ris­tys, Säle­kaih­ti­met
Palve­lut
Terveys­kes­kus lähel­lä, Puis­to lähel­lä, Päivä­ko­ti lähel­lä, Yläas­te lähel­lä, Ala-aste lähel­lä
Muut ehdot
Koti­va­kuu­tus vaadi­taan

Hinta­tie­dot ja muut kustan­nuk­set

Vuokra/kk
550–570 € / kk
Lisä­tie­toa vakuu­des­ta
1kk vuokra
Lämmi­tys­kus­tan­nuk­set
Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys sisäl­tyy vuokraan
Vesi­mak­su
18€/hlö/kk
Sähkö­mak­su
Vuokra­lai­nen tekee sähkö­so­pi­muk­sen
Vuokra-aika
Tois­tai­sek­si voimas­sa oleva. Ensim­mäi­nen irti­sa­no­mi­sa­jan ajan­koh­ta 7 kuukau­den kulut­tua

Talon ja tontin tiedot

Uudis­koh­de
Kyllä
Talo­yh­tiön nimi
As Oy Nurmi­jär­ven Ali-Tilk­ka
Raken­nuk­sen tyyp­pi
Kerros­ta­lo
Raken­nus­vuo­si
2018
Kerrok­sia
7
Hissi
Kyllä
Talo­yh­tiös­sä on sauna
Kyllä
Raken­nus­ma­te­ri­aa­li
Beto­ni
Ilman­vaih­to
Koneel­li­nen, lämmön taltee­no­tol­la
Kiin­teis­tön anten­ni­jär­jes­tel­mä
Kaape­li
Harras­tus­mah­dol­li­suu­det
Ulkoi­lu­reit­te­jä, Kunto­sa­li lähel­lä, urhei­lua­lue lähel­lä
Liiken­neyh­tey­det
Bussi­py­säk­ki lähel­lä

Tilat ja mate­ri­aa­lit

Pysä­köin­ti­ti­lan kuvaus
Kylmä­hal­li, lämpö­tolp­pa
Yhtei­set tilat
Talo­yh­tiös­sä irtain­va­ras­tot, sauna, pesu­tu­pa, kuivaus­huo­ne, pyörä­va­ras­to
Pinta­ma­te­ri­aa­lit
Lami­naat­ti

Lähe­tä vuokra­ky­se­ly lomak­keel­la, sähkö­pos­til­la tai soita meil­le

Yhtey­de­no­tot:

laura.​vaarna@​valokodit.​fi tai puhe­li­mit­se 010 336 0360

Järjes­täm­me myös yksi­tyis­näyt­tö­jä aina tarpeen mukaan, sinul­le sopi­vaan aikaan!

Olem­me sinuun yhtey­des­sä arki­sin 24h sisäl­lä!