As Oy Kirk­ko­num­men Paasi

Taru­tie 19, Kirk­ko­num­mi

Ensie­sit­te­ly:

Yksiöt

Yksiöt, jotka tuntu­vat kaksiol­ta. Avarat ja valoi­sat yksiöt on varus­tel­tu nykyiai­kai­sen vuokra-asujan tarpei­siin.

Kaksiot

Tila­vat ja viih­tyi­sät kaksiot. Erin­omai­nen vaih­toeh­to yksi­na­su­jal­le, joka vaatii enem­män tilaa, paris­kun­nal­le tai jopa pienel­le perheel­le.

Kolmiot

Kolmiois­sa tilaa riit­tää. Kolmiot sopi­vat erityi­sen hyvin perheil­le tai vaik­ka solua­sun­nok­si opis­ke­li­joil­le – kaikis­sa huoneis­sa lukit­ta­vat ovet.