Asun­non vuokraa­mi­nen ei ole koskaan
ennen ollut näin help­poa

VUOKRAUSPÄÄTÖS 24 TUNNISSA!

Lähe­tä vuokra­ky­se­ly lomak­keel­la,
olem­me yhtey­des­sä, kun sopi­va asun­to vapau­tuu!

Yhtey­de­no­tot:

laura.​vaarna@​valokodit.​fi tai puhe­li­mit­se 010 336 0360 | Välit­tä­jä: Laura Vaar­na

Lähe­tä hake­mus rohkeas­ti! Hake­mus ei sido sinua, mutta nopeut­taa proses­sia ja saat vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa. Asun­nois­ta tehdään vielä erik­seen vuokra­so­pi­mus. Hake­muk­sen jälkeen sinul­la on vielä aikaa miet­tiä ja halu­tes­sa­si kysyä lisä­tie­to­ja. Huomioit­han kuiten­kin, että vuokraam­me asun­not siinä järjes­tyk­ses­sä, kun vuokra­so­pi­muk­sia alle­kir­joi­te­taan.

Proses­sim­me on help­po: Hake­mus ‣ Vuokraus­pää­tös ‣ Vuokra­so­pi­mus ‣ Avain­ten luovu­tus ‣ Muuto muut­to­päi­vä­nä

Olem­me sinuun yhtey­des­sä arki­sin 24h sisäl­lä!

Seuraa­va esit­te­ly: