Nyky­ai­kai­set kolmiot 300 m pääs­sä juna-asemal­ta

Näihin avariin ja valoi­siin kolmioi­hin pääset muut­ta­maan halu­tes­sa­si heti!

Tehok­kaat neliöt

Asun­nos­ta saat 3 makuu­huo­neen kodin tai voit luopua pario­vis­ta ja näin keit­tiös­tä avau­tuu olohuo­ne ja siel­tä kulku lasi­te­tul­le parvek­keel­le. Erin­omai­nen vaih­toeh­to paris­kun­nal­le, kämp­pik­sil­le tai perheil­le.

Nyky­ai­kai­nen varus­te­lu- ja varus­te­ta­so

Näiden kolmioi­den varus­te­lus­sa emme ole tinki­neet! Vaaleat keit­tiön­kaa­pit integroi­duil­la kodin­ko­neil­la sekä muun muas­sa induk­tio­lie­si teke­vät ruoan­lai­tos­ta juhlaa. Keit­ti­öön mahtuu hyvin ruoka­pöy­tä. Nämä asun­not ovat help­po muun­taa omak­si kodik­si. Kylpy­huo­neen muka­vuu­den varmis­taa lattia­läm­mi­tys, lasi­nen suih­kusei­nä varaus pesu­ko­neel­le.

Edul­lis­ta asumis­ta

Vaik­ka asun­to on uusi ja nyky­ai­kai­nen, olem­me halun­neet pitää vuokra­ta­son kohtuul­li­se­na. Kolmioi­den hinnat ovat 980 – 995 € välis­sä. Lämmi­tys­ku­lut sisäl­ty­vät vuokraan.

Vapaat kolmiot:

Kerros

Neliöt

Pohja­ku­va

Hinta / kk

Status

1 61,5 m² G 980 € VUOKRATTU
2 61,5 m² G 985 € VUOKRATTU
2 58 m² E 945 € VUOKRATTU
2 61,5 m² F 985 € VUOKRATTU
3 61,5 m² G 985 € VUOKRATTU
3 58 m² E 950 € VUOKRATTU
3 61,5 m² F 985 € VUOKRATTU
4 61,5 m² G 990 € VUOKRATTU
4 58 m² E 950 € VUOKRATTU
4 61,5 m² F 990 € VUOKRATTU
5 61,5 m² G 995 € VUOKRATTU
5 58 m² E 955 € VUOKRATTU
5 61,5 m² F 995€ VUOKRATTU

Vesi­mak­su on 18€/hlö/kk. Vakuus 1 kk vuokra. Vuokra­so­pi­mus on tois­tai­sek­si voimas­sa oleva. 7 kk mini­mia­su­mi­sai­ka. Irti­sa­no­mi­sai­ka on 1 kalen­te­ri­kuu­kausi. Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys­ku­lut sisäl­ty­vät vuokraan. Talo­yh­tiön laaja­kais­ta sisäl­tyy vuokraan.

Asun­toi­hin pääsee muut­ta­maan heti. Sopi­muk­sen aloi­tusa­jan­koh­ta neuvo­tel­ta­vis­sa. Luot­to­tie­dot tarkis­te­taan ja ne on olta­va kunnos­sa.

E

F

G

Perus­tie­dot

Sijain­ti
Taru­tie 19, Kirk­ko­num­mi
Kerros
1–5
Asuin­pin­ta-ala
58–61,5 m²
Kunto
Erin­omai­nen
Kunnon lisä­tie­dot
Uusi
Vapau­tuu
heti
Lisä­tie­toa vapau­tu­mi­ses­ta
Kohde valmis­tu­nut 19.6.2019
Keit­tiön varus­teet
Lami­naat­ti­ta­sot, Integroi­dut koneet, Astian­pe­su­ko­ne, Induk­tio­lie­si, Jääkaap­pi, Pakas­tin, uuni mikro­toi­min­nol­la
Parve­ke
Lasi­tet­tu
Kylpy­huo­neen varus­teet
Suih­ku, Suih­ku­kaap­pi, Pesu­ko­ne­val­mius 60 sent­ti­sel­le pesu­ko­neel­le, Peili­kaap­pi, Allas­kaap­pi, Laat­ta­lat­tia, Lattia­läm­mi­tys
Säily­tys­ti­lat
Irtain­va­ras­to
Ominai­suu­det
Valoi­sa, Hyvä äänie­ris­tys, Säle­kaih­ti­met
Muut ehdot
Koti­va­kuu­tus vaadi­taan

Hinta­tie­dot ja muut kustan­nuk­set

Vuokra/kk
945–995 € / kk
Lisä­tie­toa vakuu­des­ta
1kk vuokra
Lämmi­tys­kus­tan­nuk­set
Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys sisäl­tyy vuokraan
Vesi­mak­su
18€/hlö/kk
Sähkö­mak­su
Vuokra­lai­nen tekee sähkö­so­pi­muk­sen
Vuokra-aika
Tois­tai­sek­si voimas­sa oleva. Irti­sa­no­mi­sai­ka 1kk.

Talon ja tontin tiedot

Uudis­koh­de
Kyllä
Talo­yh­tiön nimi
As Oy Kirk­ko­num­men Paasi
Raken­nuk­sen tyyp­pi
Kerros­ta­lo
Raken­nus­vuo­si
2019
Kerrok­sia
6
Hissi
Kyllä
Talo­yh­tiös­sä on sauna
Kyllä
Raken­nus­ma­te­ri­aa­li
beto­ni
Ilman­vaih­to
Koneel­li­nen, lämmön taltee­no­tol­la
Kiin­teis­tön anten­ni­jär­jes­tel­mä
Kaape­li
Liiken­neyh­tey­det
Juna-asema 300 m

Tilat ja mate­ri­aa­lit

Pysä­köin­ti­ti­lan kuvaus
-
Yhtei­set tilat
Talo­yh­tiös­sä irtain­va­ras­tot, sauna, pesu­tu­pa, kuivaus­huo­ne, pyörä­va­ras­to
Pinta­ma­te­ri­aa­lit
Lami­naat­ti

Lähe­tä vuokra­ky­se­ly lomak­keel­la, sähkö­pos­til­la tai soita meil­le

Yhtey­de­no­tot:

laura.vaarna@valokodit.fi tai puhe­li­mit­se 010 336 0360 | Välit­tä­jä: Laura Vaar­na

Lähe­tä hake­mus rohkeas­ti! Hake­mus ei sido sinua, mutta nopeut­taa proses­sia ja saat vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa. Asun­nois­ta tehdään vielä erik­seen vuokra­so­pi­mus. Hake­muk­sen jälkeen sinul­la on vielä aikaa miet­tiä ja halu­tes­sa­si kysyä lisä­tie­to­ja. Huomioit­han kuiten­kin, että vuokraam­me asun­not siinä järjes­tyk­ses­sä, kun vuokra­so­pi­muk­sia alle­kir­joi­te­taan.

Proses­sim­me on help­po: Hake­mus ‣ Vuokraus­pää­tös ‣ Vuokra­so­pi­mus ‣ Avain­ten luovu­tus ‣ Muuto muut­to­päi­vä­nä

Olem­me sinuun yhtey­des­sä arki­sin 24h sisäl­lä!