3h+k (56,5 m²)

860 €/kk | 56,5 m²

Ropak­ko­tie 6b, 01800 Klauk­ka­la

Valoi­sa ensim­mäi­sen kerrok­sen asun­to vuokrat­ta­vis­sa 16.12. alkaen!

Asun­not suun­ni­tel­tu nyky­päi­vän tarpei­ta ajatel­len ja neliöt tehok­kaal­la taval­la hyödyn­net­ty. Vaaleat pinta­ma­te­ri­aa­lit ja isot ikku­na takaa­vat sen, että asun­to on silti avaran oloi­nen. Asun­nos­sa lami­naat­ti­lat­tiat, vaaleat kaapis­tot, integroi­dut kodin­ko­neet. Kaikis­sa ikku­nois­sa säle­kaih­ti­met, asun­toon kuuluu lisäk­si parve­ke.

Käytän­nöl­li­syyt­tä keit­tiös­sä lisää­vät induk­tio­lie­si, astian­pe­su­ko­ne ja uuni mikro­toi­min­nol­la.

Makuu­huo­neis­sa hyvin kaap­pi­ti­laa.

Kylpy­huo­nees­sa harmaa laat­ta­lat­tia, valkoi­set seinät, varaus 60 cm pesu­ko­neel­le ja runsaas­ti kaap­pi­ti­laa. Käyt­tö­mu­ka­vuut­ta lisää­vät lattia­läm­mi­tys ja suih­ku­kaap­pi. Asun­non sisä­ku­vat toises­ta vastaa­vas­ta asun­nos­ta kohtees­sa.

Vuokra: 860 €/kk

Vesi­mak­su on 20€/hlö/kk

Vakuus: 860 €/ 1 kk vuokra

Vuokra­so­pi­mus tehdään tois­tai­sek­si voimas­sa oleva­na, mini­mia­su­mi­sai­ka 7kk, jonka jälkeen irti­sa­no­mi­sai­ka on 1 kalen­te­ri­kuu­kausi. Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys­ku­lut sisäl­ty­vät vuokraan. Asukas tekee oman käyt­tö­säh­kö­so­pi­muk­sen valit­se­man­sa sähköyh­tiön kans­sa, koti­va­kuu­tus tulee olla voimas­sa koko asumi­sen ajan.

Asun­to vapau­tuu 16.12.

Kerros: 1/6

Kysy lisä­tie­to­ja ja esit­te­lyä:

Iida Koivukoski/ Valo­ko­dit

iida.​koivukoski@​toivo.​fi ja p. 010 336 0360

Vuokraus­pää­tök­set arki­sin päiväs­sä!

Posted in Klaukkala, Vapaat vuokra-asunnot.