1h+kk (38 m²)

 

Todel­la tila­va yksiö vapau­tuu 7.4.

740 €/kk | 38 m²

Taru­tie 19, 02400 Kirk­ko­num­mi

Tässä toisen kerrok­sen asun­nos­sa vaaleat pinta­ma­te­ri­aa­lit ja integroi­dut kodin­ko­neet, isot ikku­nat, jois­sa säle­kaih­ti­met. Tila­va etei­nen ja hyvin kaap­pi­ti­laa.
Keit­tiön varus­te­lu vuokra-asun­nok­si huip­pu­ta­soa mm. induk­tio­lie­si, astian­pe­su­ko­ne, uuni mikro­toi­min­nol­la.
Kylpy­huo­nees­sa harmaa laat­ta­lat­tia, valkoi­set seinät, varaus 60 cm pesu­ko­neel­le ja runsaas­ti kaap­pi­ti­laa. Käyt­tö­mu­ka­vuut­ta lisää­vät lattia­läm­mi­tys ja suih­ku­kaap­pi. Asun­non sisä­ku­vat toises­ta vastaa­vas­ta asun­nos­ta.

Yhtei­sis­sä tilois­sa kaik­ki tarvit­ta­va, kuten irtain­va­ras­tot, pyörä­va­ras­to, talo­yh­tiön sauna, asuk­kail­le ilmai­nen pesu­tu­pa ja kuivaus­huo­ne. Lisäk­si pihas­sa yhteis­käyt­tö sähkö­au­to, joka vuokrat­ta­vis­sa käyt­töön puhe­li­men sovel­luk­sen kaut­ta.
Asuk­kail­le yhtei­set parvek­keet sisä­pi­han puolel­la!

Vuokra: 740 €

Vesi­mak­su on 20€/hlö/kk

Vakuus: 740 €/ 1 kk vuokra

Vuokra­so­pi­mus tehdään tois­tai­sek­si voimas­sa oleva­na, mini­mia­su­mi­sai­ka 7kk, jonka jälkeen irti­sa­no­mi­sai­ka on 1 kalen­te­ri­kuu­kausi. Asuin­ti­lo­jen lämmi­tys­ku­lut sisäl­ty­vät vuokraan. Asukas tekee oman käyt­tö­säh­kö­so­pi­muk­sen valit­se­man­sa sähköyh­tiön kans­sa, koti­va­kuu­tus tulee olla voimas­sa koko asumi­sen ajan.

Asun­to vapau­tuu 7.4. Vuokra­so­pi­mus voidaan tehdä alka­maan myös 1.5.

Kysy lisä­tie­to­ja ja esit­te­lyä:

Iida Koivukoski/ Valo­ko­dit

iida.​koivukoski@​toivo.​fi ja p. 010 336 0360

Vuokraus­pää­tök­set arki­sin päiväs­sä!

Posted in Kirkkonummi, Vapaat vuokra-asunnot.